RTCA技术

乳酸脱氢酶释放法

 标记物

 无,对细胞无伤害

 有,对细胞有伤害

 实验数据

 连续的实时动态曲线

 终点检测(单点数据)

 实验步骤

 简单

 繁琐

 实验重复性

 高

 低

 实验数据获取

 自动

 手动

 细胞活性信息

 粘附、活力、形态

 活力

 时间量效检测

 一次,同时获取

 多次实验

 数据准确性

 高

 低

 实验耗时

 短

 长

 检测过程

 培养箱内进行(正常生长环境)

 培养箱外(非细胞生长环境)

 实验结果实例